Neuropszichológia

A szakorvossal történő egyeztetés után a neuropszichológus felméri az adott kognitív funkciók szintjét, érettségét.
Ezek lehetnek:

  • az észlelés (vizuális, akusztikus, taktilis)
  • a figyelem (szelektív, megosztott, téri-vizuális, tartós figyelem)
  • a munka memória (vizuális, verbális)
  • rövid és középtávú emlékezet (téri-vizuális, verbális)
  • logikai emlékezet, hosszú távú emlékezet, autobiográfiai emlékezet
  • gondolkodás (absztrakt, műveleti, problémamegoldó)
  • különböző modalitásokban megmérhető az általános tanulási készség is

Megtörténhet a diszlexia, a diszkalkulia, illetve a kezesség pontosabb megállapítása közben, a diszgráfia előszűrése is. A gyermekkori fejfájások hátterében nyomon követhető folyamatokat is vizsgáljuk, elkülönítve az idegrendszeri alapúakat a pszichés tényezők által jobban befolyásoltaktól.

Az országban egyedül itt történnek azok a vizsgálatok, melyek a video-EEG technika segítségével egybe kötött számítógépes, kognitív vizsgálatokat végeznek. A fenti vizsgálati helyzetek alkalmasak arra, hogy az EEG regisztrátumban megfigyelhető, az egészséges tevékenységtől eltérő – de klinikai tüneteket nem mutató – (a hétköznapi viselkedésben közvetlenül nem, vagy nehezen megfigyelhető) rohamtevékenységek, paroxizmusok alatt, rövidebb hosszabb tüske-hullám sorozatok (vagy akár egyetlen ilyen minta elem) okoznak-e kognitív deficitet (válasz leállást, meglassulást, tévesztést)? Ezek a mindennapi életben, illetve a tanulási teljesítményben is befolyásoló tényezőként vannak jelen a gyermek életében. Ezeknek a vizsgálatoknak egyrészt differenciál diagnosztikailag van nagy jelentőségük, másrészt meghatározó fontosságúak a gyógyszeres kezelés eldöntésében. Jelenleg a fenti technika segítségével a téri-vizuális, a verbális munkamemóriát, a tartós figyelmi, valamint komplex, a valós élethelyzeteket jól modellező helyzetekben (iskola, tanulás) nyújtott teljesítmények is mérhetők, az online látható EEG aktivitással egy időben. Olyan esetekben is tudunk vizsgálatot végezni, amikor az epilepszia csak csukott szem mellett jelentkezik. Akusztikus „Odd ball” paradigmát használva, az EEG-t figyelve, rögzítve a vizsgált gyermek reakcióinak változásaiból vagy azok elmaradásából választ adhatunk a deficitre illetve annak súlyosságára.

A szülők számára a legfélelmetesebbnek tűnő probléma a gyermek epilepsziájának elfogadásán túl a gyógyszer hatásaitól és esetleg mellékhatásaitól való (indokolatlan mértékű) félelem.

Ez legtöbbször a „meglassult a gyerek” jelenségkörét érinti. Gyakori probléma a gyermekeknél tanulási helyzetben a meglassultság, a pszichomotoros tempóban általánosan megfigyelhető lassúság. Ennek a pszichomotoros tempónak az objektív mérését (esetleges meglassulását) a „TAPPING” vizsgálati helyzettel ma már pontosan el tudjuk végezni EEG vizsgálattal egybekötve is.

EEG-vel egybekötött vizsgálat segítségével választ adhatunk arra is, hogy a gyermek arcán különböző sűrűséggel, eltérő súlyossággal, összetettséggel megjelenő rángásoknak, tikkeknek van-e organikus háttere.

A legutóbbi időben Magyarországon lehetővé vált a körültekintő és alapos kivizsgálás után a gyermek epilepszia műtét úton történő gyógyítása is. Műtétre váró gyermek kivizsgálásában jelentős szerepet játszik a neuropszichológus. A műtéti előtti kivizsgálás magában foglalja a papír-ceruza teszteken kívül a számítógépes kognitív vizsgálatokat, valamint a szükséges képalkotó eljárások megtervezését, a tesztanyag kialakításában való aktív részvételt, és a vizsgálat alatt a gyermekkel való kapcsolattartást is. Külön történik a gyermek és a család felkészítése a műtét utáni állapotokra (átmeneti tűnetek, legtovább megmaradó tünetek stb.). Ezeknek a tervezett műtétek esetében külön fontossággal bír, hogy az agyi plaszticitást felhasználva, már a műtét előtt kezdődjön el a gyermeknél az egyes, érintett, kognitív funkciók „átépítése” más funkcionális egységekbe (kezesség, esetleg beszéd). A neuropszichológus feladata a műtét utáni rehabilitáció feszes tervezése, együtt működve, napi kapcsolatban állva rehabilitációs team tagjaival, folyamatos konzultáció a szülőkkel, családdal.